יד לשבים - שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים        

דף היומי        
ללא נושא
12:30 -11:30 מפי הרה"ג נתן ויינפלד    

שיעורים קבועים        
הלכה
10:30 שיעור הלכה מפי הרב אמיתי גדסי    
שיעור לפנסיונרים
ימים א-ה 10:30 - 9:00 עין יעקב / רמב"ם / הלכה    
פרשת השבוע
22:30 - 21:15 שיעור פרשת השבוע מפי הרב יוסף מלכיאל    
גמרא
19:30- 18:00 ימים א,ב,ד,ה שיעור בגמרא מפי הרה"ג מאיר אהרון
יום ג שיעור בהלכה מפי הרב יותם שרעבי    

שיעורים בשבת        

שיעורים לנשים        

שיעורים בחגים