דוד בן ישי - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
שחרית ימי חול
ימים א-ו כל יום בנץ    

זמני תפילה מנחה        
מנחה
25  דקות לפני השקיעה    

זמני תפילה ערבית        
ערבית
עם צאת הכוכבים לאחר הדף היומי    

זמני תפילה שבת        
שבת
מנחה וקבלת שבת 25 דקות לפני הדלקת נרות
שחרית - 7:00
מנחה - 15:30
ערבית מוצ"ש - זמן צאת השבת