שקד נוסח אחיד - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
זמני תפילה
בימי חול לא מתקיים מיניין
בשבת קודש
ערב שבת קודש -מנחה 10 דק' לאחר הדלקת נרות
שחרית  0800
מנחה 10 דק' לפני הדלקת נרות
ערבית מוצ"ש ק   צאת השבת    

זמני תפילה מנחה        

זמני תפילה ערבית        

זמני תפילה שבת