שקד נוסח אחיד - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
זמני תפילה
בשבת קודש
ערב שבת קודש -מנחה 10 דק' לאחר הדלקת נרות
שחרית  08:15
מנחה 10 דק' לפני הדלקת נרות
ערבית מוצ"שק בצאת השבת    

זמני תפילה מנחה        

זמני תפילה ערבית        

זמני תפילה שבת        
קהילת שקד (נוסח אחיד)
ערב שבת- 10 דקות אחר כניסת השבת
שבת בבוקר שחרית- 8:15
מנחה של שבת-10 דקות לפני כניסת שבת
ערבית צאת שבת- בצאת שבת המופיע בלוחות