יד לשבים - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        

זמני תפילה מנחה        
ללא נושא
20 דקות לפני השקיעה    

זמני תפילה ערבית        
ללא נושא
יום א 20:15
יום ב,ג,ה 20:00
יום ד 20:30    

זמני תפילה שבת