בית זלצר - שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים        

דף היומי        
דף יומי

בימי-חול, אחרי תפילת ערבית (שעון קיץ)  יום שישי - 14:00 , שבת - שעה לפני מנחה

   

שיעורים קבועים        
בית מדרש בית זלצר
יום שני, ומשעה 9:00 עד שעה 13:00
ום חמישי משעה 9:00 עד שעה 12:00
יום ששי משעה 08:30 עד 10:00
לפרטים לחץ/י כאן    
שיעורים בימי חול - בית זלצר
ימים א-ה
הלכה יומית - הרב יצחק כהן/ר' מנחם קליין - אחרי שחרית מנין שני
הלכה ופ"ש - הרב יצחק ברקוביץ / הרב י. לינדנבאום - בין מנחה לערבית
20:00- דף יומי
יום א' - 20:30 תנ"ך ספר שמואל - הרב יצחק כהן
יום ב' - 20:30 - חסידות - הרב אלעזר ללום - לנשים בלבד
יום ג' - 21:00 - עיון במצוות התורה לפי ספר "מנחת חינוך" - הרב יוחנן גבאי
יום ד' - 20:00 - אקטואליה והלכה - הרב ישעיהו לינדנבאום (בשעון קיץ אחרי תפילת ערבית)
יום ד' - 20:30 - חסידות -  הרב אלעזר ללום - לגברים
יום ו' - 8:30 - מסכת בבא קמא - הרב נתנאל ברקוביץ
יום ו' - 9:20 - צורבא מרבנן - הלכה - הרב נתנאל ברקוביץ
יום ו' - 14:00 - דף היומי
י    

שיעורים בשבת        
שיעורים בשבת

07:15 - שיעור בגמרא  ופ"ש- הרב יעקב שכנר
12:45 - אבות ובנים (13:45 מנחה גדולה)
14:00 - לימוד בחברותות - נוער ותלמידי ישיבות
דף יומי - שעה לפני מנחה
מסכת בבא מציעא - הרב אפריים וויס - שעה לפני מנחה
הלכות ופ"ש - הרב יעקב שכנר - שעה לפני מנחה
פ"ש ואמונה - ר' זמיר שי - בין מנחה לערבית - לנשים
פ"ש ואגדה -בסעודה שלישית - מרצה אורח

   

שיעורים לנשים        
שיעור לנשים - בית זלצר
יום שני - 20:30 - שיעור לנשים בחסידות עפ"י ספריו של רבי נחמן מברסלב -  הרב אלעזר ללום.
בשבת מברכין - שיעור מיוחד (פרסום בנפרד) מפיה של תמי כהן
   

שיעורים בחגים        
תיקון ליל שבועות
23:00 - הרב שי וולטר - מדוע אנו מחויבים להלכה ?
00:00 - הרב יצחק כהן - מתי יבוא המשיח
01:00 - הרב ישעיהו לינדנבאום - בין יהודים לגויים,הלכה,מוסר, מציאות ופרשנות
02:00 - הרב חי חדד - ןאהבת לרעך כמוך
03:00 - הרב יהושע אודרברג - חשיבות שמירת המנהגים כחלק מאחדות ישראל
04:00 - הרב נחמן ארנרייך - התעוררות

3/4 כל שיעור

04:45 - ברכות השחר ומגילה
05:00 - פסוקי דזימרה
05:38 - נץ החמה תפילת העמידה