בית זלצר - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
שחרית יום חול
שחרית מנין ראשון: בימים ב',ה', בשעה 5:50
שחרית מנין ראשון: א,ג,ד,ו בשעה 6:00
שחרית מנין ראשון:  ראש חודש בשעה 5:45
מנין שני: 6:45    

זמני תפילה מנחה        
מנחה ימי חול
כ 10 דקות לפני השקיעה    

זמני תפילה ערבית        
ערבית ימי חול
כ-20 דקות לאחר השקיעה    

זמני תפילה שבת        
תפילות שבת וחג
מנחה ע"ש: כ-10 דקות אחרי הדלקת נרות שחרית: 8:15 מנחה גדולה: 12:25 (בחורף) מנחה קטנה:  10 דקות לפני זמן הדלקת נרות ערבית מוצ"ש: זמן צאת השבת    

זמני תפילה חג        
פורים
שני
17:00 - מנחה
18:03- ערבית + מגילה
20:30 - קריאה נוספת לנשים
שלישי
7:00 - שחרית + מגילה
9:00 - קריאה נוספת לנשים
13:00- מנחה גדולה