בית זלצר - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
שחרית יום חול
שחרית מנין ראשון: בימים ב',ה', בשעה 5:50
שחרית מנין ראשון: א,ג,ד,ו בשעה 6:00
שחרית מנין ראשון:  ראש חודש בשעה 5:45
מנין שני: 6:45    

זמני תפילה מנחה        
מנחה ימי חול
כ 10 דקות לפני השקיעה    

זמני תפילה ערבית        
ערבית ימי חול
כ-20 דקות לאחר השקיעה    

זמני תפילה שבת        
תפילות שבת וחג
מנחה ע"ש: כ-10 דקות אחרי הדלקת נרות
שחרית: 8:15
מנחה גדולה: 12:25 (בחורף)
מנחה קטנה: כ-5 דקות לפני זמן הדלקת נרות
ערבית מוצ"ש: זמן צאת השבת
   

זמני תפילה חג