בית שלמה אלפסי - שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים        

דף היומי        

שיעורים קבועים        
שיעור קבוע בכל יום בין מנחה למעריב מפי הרב הלוי.
ימים א,ב - אורח חיים
ימים ג,ד - שולחן ערוך
יום ה -מסכת שבת    
יום א' - 18:00-19:00 מוסר והלכה הרב בניזרית.    
יום ב' - 21:00 - 19:30 אמונה ופרשת שבוע.    

שיעורים בשבת        
שבת - 16:30-18:00 מדרש תנחומא בפר' השבוע    

שיעורים לנשים