אהבת ישראל - שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים        

דף היומי        
ללא נושא
5:40 - ימי חול הרב יהודה דהן מאורות הדף היומי
6:30 - א-ו הרב מרדכי פרידמן     

שיעורים קבועים        

שיעורים בשבת        
שיעורים בשבת
7:15 - הרב ד"ר חיים טלבי - צורבא מרבנן
13:00 גב' רוסיקו חוטובלי- אמירת תהילים

מדרשת השבת בקיץ לפני מנחה אתר בית כנסת    

שיעורים לנשים        

שיעורים בחגים        
תיקון ליל שבועות
23:00 - שיעור לילדים בחצר למטה
23:00 - גב' עופרה טל  - לנשים - באולם אירועים - מדיטציה יהודית - התבונננות והתכוונות
23:10 - הרב יהודה גליק - בבית כנסת - רות - גאולה משמים או גאולה בידי אדם
00:15 - ד"ר רחמים אלימי - בית כנסת - אקטביזם נשי בביניין מלכות ישראל
01:30 - הרב נחמן ארנרייך - אולם אירועים - דגים הם כנגד עין הרע
02:30 - ר' אריאל גורפינקל - אולם אירועים - ירושלים היא שלנו האמנם ?
03:30 - ר' יואב מילר - אולם אירועים - החזון הימני האמוני
04:30 - מגילת רות
05:05 - שחרית


שבועות - 18:15 - ר' מנחם אדלשטיין -מה המשותף לדוד המלך ונתניהו ? עפ"י סיפור דוד וגוליית