אהבת ישראל - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
ללא נושא
שחרית 6:00
שחרית ימים ב,ה 5:55
שחרית ר"ח 5:45

מניין שני -  שישי בלבד -7.15 (מוסף/קריאת התורה  7.00)

פרטים באתר בית-כנסת    

זמני תפילה מנחה        

זמני תפילה ערבית        
ללא נושא
20.30    

זמני תפילה שבת        
זמני תפילה בשבת
ערב שבת - 10 דקות לאחר הדלקת הנרות.
שחרית - 8.00
תפילת ילדים בשבתות 9:30
מנחה גדולה -13.00 (13:30 שעון קיץ)
מנחה קטנה -שעה ו10 דקות לפני צאת השבת
ערבית - עם צאת השבת לפרטים באתר בית-כנסת    

זמני תפילה חג        
פורים
שני
17:15 - מנחה
18:05- ערבית 
18:15 - קריאת מגילה
19:30 - קריאה נוספת לנשים
שלישי
06:00 + 7:30- שחרית + מגילה ( 7:55 משוער)
9:30 - קריאת מגילה לנשים
13:00 - מנחה