Google
 
צור קשר   שלום אורח - התחבר
הרשמה לפרסומא - רשימת תפוצה
דוא"ל:


   תאריכון עברי   

   צפיה באירועים בסמארטפון   

   לוח זמנים תש'פ   

  מוזמנים להצטרף ללוח מודעות בוואטסאפ   

לוח אירועים
יוםתאריךשעהאירוע
ב 09/03/2020 18:00 זמני תפילות פורים


לוח מודעות
25/03/20 / בית זלצר / הודעות ציבוריות / יוסי / שיעור דף יומי - ZOOM
09/03/20 / פא'י / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
09/03/20 / אהל בלהה / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
09/03/20 / בית אל / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
09/03/20 / אורח חיים / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
09/03/20 / שקד נוסח אחיד / שיעורים בשבת / יהושע / סעודה שלישית-שיחה
09/03/20 / שקד נוסח אחיד / שיעורים בשבת / יהושע / לימוד באמונה לפני שחרית
09/03/20 / שקד נוסח אחיד / הודעות ציבוריות / יהושע / זמני תפילות פורים-שקד נוסח אחיד- מרכזי
08/03/20 / צורבא (נוימן) / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
08/03/20 / פרסומא / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
08/03/20 / אהל ישראל / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
08/03/20 / בית היימפלד / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
07/03/20 / דוד בן ישי / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
07/03/20 / זגרוף / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
07/03/20 / מגן אברהם / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
07/03/20 / בית חבד / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
06/03/20 / ברמן-תפארת משה / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים - חוויות שוויץ
06/03/20 / הקהילה הצעירה / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
06/03/20 / אהבת ישראל / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
06/03/20 / שקד שמחת יחיאל / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים - שקד שמחת יחיאל
06/03/20 / מרכז אברהם / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
05/03/20 / בר-אילן / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
05/03/20 / אהל יצחק ע'ש רבין / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
05/03/20 / אהל דבורה / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
05/03/20 / בית זלצר / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
05/03/20 / אהל שי / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
05/03/20 / פנינת אשר / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
05/03/20 / קהילת יעקב / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
05/03/20 / שמחת משה / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
05/03/20 / גני הדר מקלט / זמני תפילה חג / אנונימי / פורים
15/02/20 / פרסומא / שיעורים פרטיים / גד מימרן / שיעורים פרטיים במתמטיקה לכל הרמות!
14/02/20 / פרסומא / השבת אבידה / משה / נאבד לי דיסק און קי
14/02/20 / פרסומא / השבת אבידה / משה / מצאתי שקים עם נגן כחול ומטבעות בירושלים
29/01/20 / פרסומא / מטפלות / רעות / המלצה על משפחתון
24/01/20 / פרסומא / גמ'ח אירוח/שמחות / אנונימי / גמ"ח שבת

לאחזקת האתר    עלוני פרשת שבוע
   עלוני פ'ש / אתר לדעת עלוני פ"ש
   עולם קטן / פרשת השבוע
   עלוני פ'ש / המלמד
   עלוני פ'ש / גילוי דעת
   עלוני פ'ש / מצב הרוח + שבתון
   עלוני פ'ש / לדעת גיליונות פרשת השבוע


לע'נ שמואל בן יצחק צבי - נשר ז"ל נלב'ע ו' ניסן תשס'א

לע'נ הרב שלום בן הרב חיים אריה הכהן זצל - כהנא ז"ל נלב'ע י' ניסן תשנ'ו

לע'נ יוסף בן ניסים - ביטון ז"ל נלב'ע י"ט ניסן תשמ'ט

לע'נ יצחק צבי בן יונה - אדלר ז"ל נלב'ע א' סיון תש'ד

לע'נ חנה בת אברהם יעקב - אדלר לבית ויינברגר ז"ל נלב'ע א' סיון תש'ד

לע'נ יוסף בן ניסים - ביטון ז"ל נלב'ע י"ט ניסן תשמ'ט

לע'נ מינה בת עקיבא הלוי - בר-און ז"ל נלב'ע ו' שבט תשכ'ה

לע'נ נפתלי בן קלונימוס משה - בר-און ז"ל נלב'ע ט' כסלו תשמ'א

לע'נ סמל חיים עקיבא בן נפתלי - בר-און ז"ל נלב'ע י' תשרי תשל'ד

לע'נ דובריש בת משה הכהן - ברקוביץ ז"ל נלב'ע כ"ו טבת תשנ'ב

לע'נ יחיאל מיכל דב בן בצלאל - ברקוביץ ז"ל נלב'ע כ"ט אלול תשנ'ד

לע'נ רפאל יהודה דוד בן שאול - טרגין ז"ל נלב'ע ל' אב תשס'ג

לע'נ שאול בן מזל - טרזי ז"ל נלב'ע ט"ז אלול תשל'ז

לע'נ הרב שלום בן הרב חיים אריה הכהן זצל - כהנא ז"ל נלב'ע י' ניסן תשנ'ו

לע'נ שמואל בן יצחק צבי - נשר ז"ל נלב'ע ו' ניסן תשס'א

לע'נ אליהו בן ניסים - סוויד ז"ל נלב'ע כ"ט אדר א' תשכ'ב

לע'נ רוזה שושנה בת חיים - סוויד ז"ל נלב'ע ה' כסלו תשס'ז

לע'נ דבורה בת דוד - פולקביץ ז"ל נלב'ע ט"ז שבט תשס'ב

לע'נ יצחק בן אברהם צבי הלוי - פולקביץ ז"ל נלב'ע י"א טבת תשס'ז

לע'נ ישראל בן יוסף אהרון - פוקס ז"ל נלב'ע א' אלול תשמ'ו

לע'נ פרידה בת אריה - פוקס ז"ל נלב'ע ה' סיון תשע'ד

לע'נ בלה בת יוסף אהרון - פלזנר-פוקס ז"ל נלב'ע כ"ו תשרי תשע'ג

לע'נ חיים דב בן צבי ברל - פלזנר-פוקס ז"ל נלב'ע כ"ד אדר א' תשמ'א

לע'נ סימון בן סלימאן - צדוק ז"ל נלב'ע י"ב טבת תשע'ב

לע'נ יצחק צבי בן בצלאל - קליין ז"ל נלב'ע ט' כסלו תש'כ

לע'נ יהודה לייב בן אברהם צבי - שולץ-שליט ז"ל נלב'ע ט"ז חשון תשל'ד

לע'נ נחמה בת אברהם צבי הלוי - שולץ-שליט (לבית פולקביץ) ז"ל נלב'ע י"ד כסלו תשס'ה

לע'נ אסתר בת יום טוב ליפמן - שחור ז"ל נלב'ע ט"ו אייר תשע'א

לע'נ כרמלה בת חנוך זינדל - שליט (לבית קירשברג) ז"ל נלב'ע י' תמוז תשע'א

לדף ההנצחות הקליקו כאן